Confidentialitatea datelor

1. Informații generale

Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet ieftinici.ro, numită în continuare site-ul.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrare nu înseamnă că îmi fac un fișier cu datele voastre, pe care să îl vând mai departe, ci că le colectez în anumite scopuri.

Prin accesarea acestui site sunteți de acord ca urmăroarele date cu caracter personal să fie prelucrate:

 • IP-ul și browserul utilizat.

Prin postarea unui comentariu pe site, sunteți de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal:

 • nume de utilizator
 • adresa de email
 • adresa site-ului persoanei care comentează

Pentru a primi un premiu câștigat pe blog sau pagina de Facebook sau Instagram:

 • nume
 • adresa poștală

3. Scopurile și temeiurile prelucrării

IP-ul și browserul sunt date pe care doar le colectez, fără a le prelucra. Ele sunt colectate automat de către browserul folosit pentru a accesa site-ul.

In cazul comentariilor, numele de utilizator este colectat doar pentru a ști cui să răspund și cu cine vorbesc. Adresa de mail este folosită strict pentru a primi un răspuns sau pentru a păstra o evidență a comentariilor, în niciun caz pentru crearea și vânzarea de baze de date. Temeiul colectării acestor informații stă în metoda de funcționare a platformei WordPress, cea pe care am creat și administrez acest site. Prin postarea unui comentariu va dati acordul pentru colectarea lor.

Pentru a expedia premiile câștigate la concursurile pe blog voi colecta și prelucra, cu acordul vostru, nume, prenume și adresa poștală. Aceste date vor fi folosite doar pentru expedierea premiului câștigat, niciodată în alte scopuri.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioadă nedeterminată, atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mai sus amintite.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Ieftinici.ro se angajează să nu folosească datele cu caracter personal în alte scopuri cum ar fi trimiterea de mesaje nesolicitate. In schimb, rețineți că vă asumați răspunderea pentru tot ce postați în comentarii pe site și, la cererea poliției sau altor autorități eu trebuie sa dau datele voastre mai departe.

6. Drepturile utilizatorilor

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat și de a solicita și primi detalii privind activitățile de prelucrare de date efectuate de către ieftinici.ro
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorului site-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice cerere sau întrebare legată de politica de confidențialitate/prelucrare a datelor, trimiteți un mail pe adresa krystyana84@yahoo.com.

Citeste și termenele și condițiile de utilizare a site-ului și despre cookies.

Actualizat 22 mai 2018